?

Log in

сьогодні, за допомоги urbansheep, знайшовся чудовий ресурс… - Books are harmful to humanity! [entries|archive|friends|userinfo]
postman31

[ website | Best Cases: реклама и медиа ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 23rd, 2005|10:30 pm]
postman31
[Tags|, ]
[стан пацієнта |вбитий]
[навколишні звуки |клаць-клаць]

evrika

сьогодні, за допомоги urbansheep, знайшовся чудовий ресурс voo2do, призначений допомогти всім нам розібратися з тою купою справ, які тре зробити. теперв купа справ виглядатиме егелансько, вишукано і справлятиме враження продуманої архітектурної споруди, підпорядкованої Великій Меті.

я радий такій знахідці.

згадався герой Джекрома К. Джерома: "Я люблю роботу. Вдома у мене назбиралося море роботи. Я оглядаю її щовечора, перекладаю з місця на місце, часом навіть витираю з неї пилюку" Чи якось так.
linkReply